صنایع  تهویه  پارت

 تاسیس  1379                      ( مدیر فروشگاه : وحید قاسمی فرد )

 

 

خدمات زیر در مورد صنعت تهویه انجام میشود:

مشاوره . طراحی و ساخت

تهیه و توزیع . تعمیرات تخصصی

انواع الکتروموتور . سیم پیچی

ساخت انواع پروانه سانتریفیوژ و بالانس

این فروشگاه موظف به پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی در تمامی زمینه های کاری تهویه میباشد و خوشحال خواهیم شد که بتوانیم کمک کنیم.

Top